Garanti Koşulları

Garanti Kapsam ve Koşulları

 • Kaynak makinenizin kullanma kılavuzunda anlatıldığı şekilde kullanılması ve yetkili teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım-onarım veya başka bir sebeple müdahale edilmemiş olması şartı ile işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamındadır.

 • Elektrot ve şase penseleri ile bunların kabloları, kaynak torçları ve diğer aksesuarları sarf malzemesi kapsamında olup üretim hataları haricinde garanti kapsamı dışındadır.

 • İki yıllık garanti süresi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren başlar.

 • Makine seri numarası fatura üzerinde matbu olarak basılı olmak zorundadır ve fatura garanti süresi boyunca saklanmalıdır. Fatura üzerine sonradan el yazısı ile yazılan seri numaraları kabul edilmeyecektir.

 • Arızaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değişecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Ayrıca, arızalı makinenizin onarım yeri firmamız tarafından belirlenecektir.

 • Makinenizin garanti süresi kapsamında arızalanması ve onarımının mümkün olmaması durumunda merkez teknik servis tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda bedelsiz değişim yapılacaktır.

 • Garanti süresi kapsamında yer alan makinelerinizin firmamıza gelişi ve tamir işlemi sonrasında kullanıcıya geri gönderilmesi sırasında herhangi bir nakliye-kargo bedeli talep edilmez. Ancak yetkili servis tarafından yapılan kontroller sonrasında makinenin arızalı olmadığı yada arızanın garanti kapsamı dışında olması durumunda tüm masraflar (servis ücreti, geliş ve gidiş nakliye-kargo bedelleri) müşteriden talep edilir.

 • Makinenizin garantisi sadece Türkiye sınırları dahilinde geçerlidir.

 • Makineninizin garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

 • Tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür.

Garanti Kapsamı Dışındaki Durumlar

 • Kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmaması sonucu oluşan arızalar,

 • Makineye yetkili teknik servislerin dışındaki şahıslar tarafından müdahale edilmesi ve orijinal parçaların kullanılmaması sonucu oluşan arızalar,

 • Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde,

 • Orijinal aksesuar ve sarf malzemesi kullanılmaması durumunda meydana gelecek arızalar,

 • Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek hasar ve arızalar,

 • Söz konusu makine için öngörülen limitleri aşan ve elektrik şebekesinden yada dahili enerji kaynaklarından oluşan voltaj düşüklüğü veya fazlalığı nedeniyle oluşan arızalar,

 • Topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından (yanlış şebeke voltajı kullanımı) meydana gelen hasar ve arızalar,

 • Doğal afetler sonucu meydana gelen hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.